Spring naar inhoud

Bewonersbijeenkomst ZKD

In het kort 

Op 17 november gingen bewoners van ZKD in gesprek over de toekomst van ZKD.  

Op deze pagina vind je meer informatie over de bijeenkomst, kun je vragen stellen en het verslag opvragen.

Behoefte aan ruimte voor bedrijven

De projectleider vertelde wat de opgave is voor het bedrijventerrein ZKD: Den Haag Zuidwest groeit en de gemeente wil de voorzieningen graag op orde houden. Er is ook veel behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid in Den Haag. De gemeente wil op ZKD 40.000 m2 bedrijfsruimte toevoegen. Daarnaast wil de gemeente de leefbaarheid verbeteren en het gebied klaarmaken voor een veranderend klimaat.

Verschillende scenario's

Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van ZKD. Dit is een mix van de onderstaande scenario’s:

  • Functioneel werkmilieu: dit soort werkmilieus liggen vaak aan de rand van de stad. Bedrijven die op zulke terreinen liggen vallen bijvoorbeeld in de logistieke sector, maakindustrie of bouw (aannemers). Dit werkmilieu is op het huidige ZKD te vinden. 
  • Stedelijk werkmilieu: dit zijn werkmilieus gelegen in of aan de rand van een stad. Het soort bedrijvigheid bestaat vaak uit het MKB-/ ZZP’ers in de creatieve of ambachtelijke bedrijvigheid.  
  • Creatief woon-werkmilieu: dit soort werkmilieus bevinden zich vaak in binnensteden. Qua bedrijvigheid kan gedacht worden aan ontwerpbureaus.  
  • Hybride werkmilieu: dit soort werkmilieus bevinden zich vaak aan stadsranden. Bedrijven binnen deze werkmilieus zijn bijvoorbeeld ICT-bedrijven of kennisinstellingen, 

Er werd met bewoners gesproken over de verschillende scenario’s en de voor- en nadelen daarvan. Er werd vooral gesproken over het scenario waarbij er aan de randen van het bedrijventerrein mogelijk wat bouwlagen kunnen worden toegevoegd (‘verdichten’) en een combinatie van wonen en werken kan ontstaan. Deze combinatie kan zorgen voor meer levendigheid in het gebied en dit kan een positieve invloed hebben op de leefbaarheid in gebied. De leefbaarheid op het bedrijventerrein gaat momenteel achteruit.  

Vergroeninging en veiligheid

Ook is er aandacht voor vergroening in het gebied. Er wordt met pilots in het gebied gewerkt aan het verbeteren van onder andere verkeersveiligheid, leefbaarheid, biodiversiteit en terugdringen van zwerfafval.  

Ook werd opgemerkt dat het bedrijventerrein onveilig is voor fietsers. Er wordt nu gewerkt met tijdelijke maatregelen zoals verkeersdrempels en groenbakken, maar er zal gewerkt moeten worden aan meer permanente oplossingen.  

Volgende bijeenkomst

Tot slot riep de projectleider van de gemeente de bewoners op om naar de bijeenkomst te komen op 29 november 2022 en ook hun buren te attenderen op deze bijeenkomst. Het is belangrijk dat de stem van zowel bewoners als ondernemers goed wordt meegenomen in het gebiedspaspoort. 

Volledig verslag

Wilt u het volledige verslag opvragen? Stuur dan een e-mail naar zkd@denhaag.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren