Spring naar inhoud

Privacyverklaring gebiedspaspoort ZKD

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

Doel

  • Verzamelen van terreinpunten, pandwensen en aanmeldingen voor de ZKD-board van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere betrokkenen. 
  • Uitvoeren van een haalbaarheidscheck op de ingediende terreinpunten en pandwensen. 

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes en reacties op de ingediende terreinpunten vandaan komen. 
  • Contact opnemen met indieners over hun terreinpunt, pandwens of aanmelding voor de ZKD-board.  

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen gebiedspaspoort te komen voor het bedrijventerrein ZKD. 

Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 26 november 2020 t/m 26 november 2021 (indienen en liken van terreinpunten en pandwensen) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en reacties vandaan komen. Zijn het mensen van het bedrijventerrein ZKD die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen? 

Naam: van 26 november 2020 t/m 26 november 2021 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een terrinpunt indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende terreinpunt. Als je een reactie plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven. 

E-mail: van 26 november 2020 t/m 26 november 2021 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende terreinpunt.  

IP-adressen: van 26 november 2020 t/m 26 november 2021 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van terreinpunten te kunnen opsporen. 

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van dit project geldt het volgende: 

  • Het indienen en liken (= stemmen) van plannen loopt af op 26 november 2021. Daarna wordt de website Gebiedspaspoort ZKD statisch gemaakt. Terreinpunten, namen van indieners, aantal likes en reacties blijven wel zichtbaar op de website. 
  • Na 26 november 2021 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per terreinpunt. Deze informatie wordt met de reacties meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die de terreinpunten analyseren als voorbereiding voor de ZKD-board ontwerpsessies. 

Alle terreinpunten blijven zichtbaar op de website tot twee maanden nadat het Gebiedspaspoort ZKD is vastgesteld in 2022. Twee maanden na afronding van Gebiedspaspoort ZKD wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de indieners en namen van mensen die gereageerd hebben op terreinpunten op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen en IP-adressen. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren