Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over dit project? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, stuur dan een e-mail naar zkd@denhaag.nl.

Wat is een gebiedspaspoort?

Het bedrijventerrein ZKD is aan vernieuwing toe. In het gebiedspaspoort verzamelt de gemeente verbeterplannen van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere organisaties die gevestigd zijn op ZKD. Dat kunnen plannen zijn voor de openbare ruimte maar ook plannen om een bedrijfspand te vernieuwen. Door al die initiatieven te verzamelen in een gebiedspaspoort krijgt de gemeente een goed beeld waar de kansen liggen om ZKD verder te ontwikkelen. De gemeente bekijkt dan of er procedures of bijvoorbeeld een bestemmingsplan aangepast moeten worden zodat de plannen ook uitgevoerd kunnen worden.

Wat is een pandwens?

Een ‘pandwens’ is een concreet plan of een idee om jouw bedrijfspand of het omliggende terrein te vernieuwen. Bijvoorbeeld door uit te breiden, door nieuwbouw of renovatie of plannen om jouw bedrijfspand duurzamer te maken. Wanneer je jouw pandwens indient via deze website, neemt een collega van de gemeente contact met je op om eens door te praten over die plannen en jou hierover te adviseren.

Wat is een terreinpunt?

Een terreinpunt zijn plannen of ideeën die gaan over het verbeteren van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld op het gebied van groen, verkeer, straatmeubilair of veiligheid.

Wat is het verschil tussen het gebiedspaspoort en de bedrijfshuisvestingsstrategie?

De gemeente zet zich in om ondernemers en bedrijven de ruimte te geven in Den Haag. Daar heeft de gemeente een concrete aanpak voor gemaakt: de Bedrijfshuisvestingsstrategie (RIS303177). Deze strategie heeft drie doelen:

1. Economische groei stimuleren door meer geschikte bedrijfsruimte te ontwikkelen en zorgen dat er genoeg bedrijvigheid blijft in de stad.

2. Wonen, werken, winkelen en ontspanning slim combineren.

3. Bijdragen aan een beter klimaat door verduurzaming aan te moedigen.

In een gebiedspaspoort staan vervolgens de plannen voor een bepaald bedrijventerrein. Die plannen gelden alleen voor dat gebied, en sluiten aan bij de doelen in de Bedrijfshuisvestingsstrategie.

Kom ik in aanmerking voor een plek in de ZKD-board?

Personen die wonen of werken op het bedrijventerrein ZKD kunnen zich aanmelden. De gemeente stelt de ZKD-board samen. Bij meer dan 12 aanmeldingen, vindt een selectie plaats. Lees meer over aanmelden en de selectiecriteria op de pagina van de ZKD-board.

Hoe kan ik betrokken blijven als ik niet in de ZKD-board zit?

Dat kan op drie manieren:

1. Op deze website komen de verslagen te staan van de co-ontwerpsessies van de ZKD-board. Als je geïnteresseerd bent, kan je de verslagen lezen.

2. Er worden feedbackmomenten georganiseerd waarin je kunt reageren op de tussentijdse resultaten van de ZKD-board.

3. Je kunt contact opnemen met leden van de ZKD-board. Op de website worden de leden aan je voorgesteld.

Wie besluit over de inhoud van het gebiedspaspoort ZKD?

Het gebiedspaspoort wordt uiteindelijk vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag. Maar de inhoud van het gebiedspaspoort bepalen we samen. De terreinpunten en pandwensen die nu worden ingediend, vormen de basis voor het gebiedspaspoort. Daar gaat de ZKD-board van vastgoedeigenaren, ondernemers en andere betrokkenen mee aan de slag.

Er worden momenten georganiseerd waarin je feedback kunt geven op de tussentijdse resultaten. Op basis daarvan maakt de gemeente het eerste concept voor het gebiedspaspoort.

Hoe veilig is deze site?

Op deze website nemen we maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Waarom heb ik geen wachtwoord nodig voor deze website?

Uit gebruiksvriendelijkheid werkt deze site zonder wachtwoorden. Je hoeft geen wachtwoord te onthouden om toegang te hebben tot de site. Ook is het veel veiliger om geen wachtwoorden op te slaan van onze gebruikers. Zo beschermen wij jouw privacy het beste.

Waarom is de inlog/registratielink maar 48 uur geldig?

Voor je eigen veiligheid is de link in de e-mail maar 48 uur geldig. Na je registratie herkent onze server telkens wanneer je inlogt weer dat jij het bent. Wel zo makkelijk!

De site werkt niet goed. Waar moet ik dit melden?

Vervelend dat de site niet werkt. We willen dit snel oplossen. Stuur een e-mail naar zkd@denhaag.nl met daarin een korte uitleg waar het mis gaat en eventueel de URL van de pagina waar het over gaat. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren