Spring naar inhoud

Subsidies voor vernieuwing van bedrijventerreinen

Er zijn meerdere subsidieregelingen om bedrijventerreinen te vernieuwen. Zo biedt de gemeente Den Haag een subsidie voor de verbouwing van kleinschalige bedrijfshuisvesting. De provincie Zuid-Holland zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door subsidies voor vergroening of vernieuwing waar ondernemers, ondernemersverenigingen of de BIZ gebruik van kan maken.

Subsidie kleinschalige bedrijfshuisvesting

Heb jij plannen om nieuwe bedrijfsruimte te bouwen of jouw bedrijfspand uit te breiden of te renoveren? De gemeente stimuleert dit graag en ondersteunt jouw verbouwing met een subsidie. De maximale subsidie bedraagt 10% van de kosten van de verbouwing met een maximum van € 100.000. De regeling loopt tot 31 december 2022. Klik voor meer informatie en subsidie aanvragen op deze link: Den Haag - Subsidie kleinschalige bedrijfshuisvesting aanvragen.

Deze subsidieregeling is ook te combineren met de financiering van het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED). Dit fonds speelt in op de toenemende vraag naar kleinere bedrijfsruimtes in Den Haag. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden van FRED is te vinden op www.FREDDenHaag.eu.

Subsidie vergroening bedrijventerreinen

Werk je bij een bedrijf in Zuid-Holland, wil je de werkplek vergroenen en daar meer over leren? Hiervoor kan je tot € 5.000 subsidie aanvragen! Kijk hier voor meer info: Subsidie Groene Bedrijventerreinen | IVN.

Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen

De provincie zet naast subsidies voor energiebesparing ook breder in op duurzaamheid. Dat is nodig, want door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Er kan een subsidie aangevraagd worden voor bijvoorbeeld maatregelen voor energiebesparing en aansluiten op een lokaal warmtenet. Ook voor maatregelen voor klimaatadaptatie en vergroten van biodiversiteit kan een subsidie aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie - Provincie Zuid-Holland.

Subsidie voor verhogen kwaliteit van bedrijventerreinen

De provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. De subsidie wordt verstrekt voor onder andere het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging. Ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie, de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein of het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn activiteiten waar subsidie voor beschikbaar is. Kijk hier voor meer informatie Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie - Provincie Zuid-Holland.

Subsidies en advies over duurzaam ondernemen in Den Haag

Door jouw bedrijf of bedrijfspand te verduurzamen bespaar je op energiekosten. Bovendien is het prettiger werken in een goed geïsoleerd pand. Op deze pagina vindt je advies, inspiratie, financiering en informatie over wettelijke plichten. Kijk hier voor meer informatie Uw bedrijf - Duurzame stad Den Haag.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren