Spring naar inhoud

De ZKD-board

De ZKD-board denkt samen met de gemeente mee over de ingestuurde ideeën voor bedrijventerrein ZKD. De ZKD-board bestaat uit 6 deelnemers.

Bekijk de deelnemers
Verslagen

Verslagen

Je vindt hier de verslagen van de ZKD-board:

> Lees het 1e verslag

> Lees het 2e verslag

Wat is de ZKD-board?

Wat is de ZKD-board?

De gemeente is samen met de ZKD-board gestart om de kansen voor vernieuwing van het bedrijventerrein in beeld te brengen met een ‘kansenkaart’. Dit is een analyse van de sterke en zwakke punten van de openbare ruimte van ZKD. Ook worden wensen, verbeterpunten en kansen voor vernieuwing van (individuele) bedrijfsruimten in beeld gebracht. Zo krijgen we een goed beeld wat kansrijke plekken zijn voor de vernieuwing van het gebied door bijvoorbeeld functiemenging of uitbreiding. De kansenkaart wordt daarna verder uitgewerkt in een gebiedspaspoort.

Wat doet de ZKD-board?

Wat doet de ZKD-board?

  • Denkt mee over welke verbeterpunten het meest belangrijk zijn voor het ZKD-terrein en de bedrijven.
  • Geeft aan welke gebouwen op het ZKD-terrein veel mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld voor extra bedrijfsruimte.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gebiedspaspoort dat we gaan ontwikkelen.
  • Verwerkt de reacties en opmerkingen van andere bewoners of werkenden van het ZKD-terrein.
Hoe wordt de ZKD-board samengesteld?

Hoe wordt de ZKD-board samengesteld?

Personen die wonen op het ZKD-terrein of daar een bedrijf hebben, kunnen zich aanmelden voor de ZKD-board. Er is ruimte voor 12 personen. Zijn er meer dan 12 aanmeldingen? Dan kiest de gemeente de deelnemers uit.

Voordat de leden van de ZKD-board bekend worden gemaakt, krijgen de mensen die zich hebben aangemeld persoonlijk bericht of ze zijn uitgekozen. 

Hoe stellen we de ZKD-board samen?

De gemeente kiest de deelnemers uit op basis van de volgende voorwaarden:

  1. Bedrijfslocatie: de deelnemers vormen een goede afspiegeling van de 3 gebieden van ZKD: Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek.
  2. Bedrijfstype: de deelnemers komen uit verschillende soorten organisaties en bedrijven op ZKD. Er mogen niet meer dan 2 mensen uit een zelfde organisatie of bedrijf in de ZKD-board zitten. De gemeente houdt er wel rekening mee dat verschillende ondernemers lid zijn van de Belangenvereniging ZKD. In dat geval is het wel mogelijk dat meerdere leden een plek in de ZKD-board krijgen.
  3. Bedrijfsgrootte: de deelnemers komen uit zowel kleinere als grotere bedrijven.
  4. Het aantal jaren op het ZKD: de groep bestaat uit deelnemers die zowel lang als kort op het bedrijventerrein wonen of werken.
  5. Leeftijd: de groep bestaat uit zowel oudere als jongere deelnemers.
  6. Geslacht: de groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen.

Wat verwachten we van de ZKD-board?

Van de deelnemers in de ZKD-board wordt verwacht dat ze bij alle vijf de bijeenkomsten aanwezig zijn. De bijeenkomsten zijn 's avonds van 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. De leden van de ZKD-board worden op deze website voorgesteld met een foto en een korte motivatie.

Tijdlijn

Tijdlijn

5 november 2021

Sessie 1 ZKD-board

19 november 2021

Sessie 2 ZKD-board

1 december 2021

Ondernemersavond: reageren op plannen voor vernieuwing van ZKD

10 december 2021

Sessie 3 ZKD-board

7 januari 2022

Sessie 4 ZKD-board

19 januari 2022

Ondernemersavond: reageren op concept-gebiedspaspoort

28 januari 2022

Sessie 5 ZKD-board

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren